Homepage

Tel. +(32) 02 / 767 07 31    GSM +(32) 0475 / 60 01 77

Privacy-beleid

Verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens

LDW Produkties
du Roy de Blicquylaan 6
1933 Sterrebeek
BTW nummer: BE 0727.317.381

Verwerking van de persoonsgegevens (doelstellingen/finaliteit)

Deze website kan je anoniem bezoeken. Wij verzamelen geen individuele identificatiegegevens van bezoekers, middels een cookie of op een andere wijze (zie hierna).

Bij het aanvragen van informatie vragen wij enkel de persoonsgegevens (naam/adres/e-mail) om die aanvraag goed te kunnen afhandelen.
Verder wordt er met deze gegevens niets ondernomen. De door U gegeven informatie wordt in geen geval voor marketing doeleinden gebruikt, noch doorgegeven aan derden.
Als je ons een telefoonnummer meedeelt via het web, zal je door LDW Produkties enkel telefonisch gecontacteerd worden -indien nodig- om je te contacteren over de aanvraag die je on-line geplaatst hebt.

Opslaan van persoonlijke gegevens

Je kan beslissen dat je persoonlijke gegevens bewaard mogen worden om gebruikt te worden voor een volgende aankoop. Je ontvangt een e-mail nadat jouw inschrijving is geplaatst.
Bij het bezoeken van onze website, kan je je laten registreren voor onze ‘nieuwsbrief’. De volgende persoonsgegevens komen aldus terecht in onze databank: aanspreektitel, naam, adres, e-mail. Jouw persoonsgegevens kunnen we ook, desgewenst, gebruiken om je op de hoogte te houden van onze promoties, financiële informatie en algemeen nieuws. Deze evenementen zijn optioneel in aan te duiden. ma.w. je vinkt zelf aan of je op de hoogte wil gehouden worden van welbepaald(e) evenement(en).
Informatie die doorgegeven wordt tijdens de registratie en bij deelname aan bepaalde acties kan gebruikt worden door LDW Produkties.

Rechten van de geregistreerde

Je hebt steeds het recht om jouw gegevens in te kijken, fouten te verbeteren of jouw gegevens te verwijderen uit ons bestand.
Je kan op ieder moment alle informatie die wij van jou bijhouden wijzigen. Je hoeft daarvoor enkel in te loggen en daarna te kiezen voor de rubriek "Bewerk je profiel" om jouw geregistreerde gegevens te wijzigen. Je kan ook steeds terecht bij de klantenservice van LDW Produkties:
e-mail: info@ldwprodukties.com
telefoonnummer:: +(32) 02 / 767 07 31
Indien je je wenst uit te schrijven, dan kan je dit doen door een e-mail te sturen naar nieuwsbrief@ldwprodukties.com. Dit gebeurt volledig gratis, en zonder dat je een reden moet opgeven. Dit wordt ook in elke e-mail communicatie vermeld.

Beveiliging en confidentialiteit van de gegevens

We gebruiken de beste technologische middelen die op dit ogenblik voorhanden zijn voor de beveiliging van onze gegevens
Al de gegevens van onze klanten worden beschermd tegen onrechtmatig gebruik.

Gebruik van cookies

Een cookie is een tekstbestandje dat vanuit de webserver, via de browser op de harde schijf van
uw PC terecht komt.
 • Ofwel verdwijnt de cookie na één sessie (d.i. een bezoek aan de website). Bij het raadplegen van informatie, die is opgeslagen in databankformaat, wordt gebruik gemaakt van een elementaire vorm van cookies teneinde het antwoord op een vraag te kunnen doorsturen aan de gebruiker die ze heeft gesteld. Deze cookies verdwijnen aan het eind van de sessie. Deze soort cookies, waarvan ook de website van LDW Produkties gebruik maakt, worden ook wel functionele cookies genoemd. Er worden willekeurige hexadecimale getallen gegenereerd door een HTTP server (Internet Information Server), die opgeslagen worden in het geheugen van de browser; dit betekent dat zij verdwijnen eens de browser afgesloten wordt. Functionele cookies dienen eigenlijk om internauten te herkennen en om te bepalen wie wat naar wie stuurt: er moet dus een dialoog zijn tussen de internauten en de HTTP server; dit is enkel mogelijk bij opzoekingen op dynamische pagina's van eender welke site. Functionele cookies werken dus alleen op pagina's die verbonden zijn met de verschillende databases van de geraadpleegde internetsite. Met andere woorden, het gaat hier alleen om een intern sessienummer waardoor een persoonlijk beheer van de verschillende opzoekingen die een internaut heeft uitgevoerd in een en dezelfde database mogelijk is. Dit blijkt heel nuttig wanneer de internaut in kwestie een of meerdere keren op de back-knop van zijn navigator (browser) klikt. Zonder dit intern beheer, zou de HTTP server de indruk krijgen dat de opzoekingen van een internaut door verschillende internauten uitgevoerd werden. Er zou dus geen enkel beheer mogelijk zijn van de antwoorden (vervat in de geraadpleegde database) op de vragen die door onze internaut gesteld werden. Nergens op onze site wordt dus gebruik gemaakt van cookies waarin informatie over de surfer wordt opgeslagen.

 • Ofwel blijft de cookie op de harde schijf en maakt herkenning bij herhaalbezoeken mogelijk. Indien cookies en andere traceerdata (bv. logs) gekoppeld worden aan persoonsgegevens, verkregen bij online registratie of andere database, dan kan de eigenaar van de site een profiel van de bezoeker uittekenen. De koppeling van surfgedrag met persoonsgegevens wordt niet in onze site toegepast.

  Gebruik van e-mail

  Een e-mail die je stuurt voor het verkrijgen van inlichtingen kan bepaalde identificatiegegevens (naam, e-mail) bevatten. Wij gebruiken deze gegevens om jouw boodschap te beantwoorden. Zij worden niet opgeslagen in een gebruikersdatabank. (cfr rubriek Contact - Uw mening graag)
  Op onze site staan links naar andere sites. Wanneer je op één van deze links klikt, komt u automatisch terecht bij het beleid m.b.t. de persoonlijke levenssfeer van de nieuw bezochte site.

  Jouw toestemming

  Door het gebruiken van de LDW Produkties site, stem je in met het beleid dat LDW Produkties voert inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en geef je de toestemming voor het verzamelen en het gebruik van jouw gegevens door LDW Produkties, zoals beschreven in deze beleidsverklaring.

  Inzamelen van informatie in log-files

  Tenslotte wordt er informatie verzameld in log-files. LDW Produkties kan deze informatie gebruiken voor interne doeleinden zoals trafiek- en profielanalyse en op die manier het aanbod van de website www.ldwprodukties.com nog beter af te stemmen op de noden van de gebruikers.

  Wijziging en kennisgeving van deze privacy regeling

  LDW Produkties behoudt zich het recht voor deze privacyregeling ten allen tijde aan te passen, mits zij de gebruikers hiervan op de hoogte stelt op de website of via e-mail.
  LDW Produkties kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy-beleid. In dat geval, zullen wij je contacteren, alvorens jouw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om je op de hoogte te brengen van deze wijzigingen en om je de kans te bieden jouw deelname te weigeren.
  Wenst u meer informatie over ons privacy beleid, dan kan u ons steeds contacteren
  Per e-mail: info@ldwprodukties.com

  Per telefoon / Fax: +(32) 02 / 767 07 31

  Terug naar boven naar boven

 • Strikt privacy beleid

  We verzekeren u dat dankzij ons strikte privacybeleid uw privacy niet zal worden geschonden.

  We gebruiken de gegevens die we van u ontvangen via onze website enkel voor eigen gebruik!
  Uw gegevens worden in geen geval gedeeld met derden!